Vår filosofi

Vi på Kiropraktorkliniken utgår ifrån att människans hälsa kommer inifrån.
Vår filosofi är att människan är självläkande och självreglerande.

För att kroppens egen läkning reglering ska fungera krävs det ett intakt och välbalanserat nervsystem.  Vi på Kiropraktorkliniken ser till så att ditt nervsystem fungerar så optimalt som möjligt.

Det finns två sätt att påverka kroppens funktioner, det ena är kemiskt, det andra neurologiskt. Läkarna arbetar med den kemiska delen medan kiropraktorerna arbetar med den neurologiska. Det är bra både för din kropp och klimatet utanför. All minskning av den kemiska belastningen är av godo.

Vi tar över när andra har misslyckats.

Vår filosofi är att kunna erbjuda dig en klinik på som är specialiserad på att ta hand om dig när andra läkare, sjukgymnaster och kiropraktorer har misslyckats.
För att uppnå detta  har vi tillgång till den modernaste undersökningsteknologin samtidigt som vi vid behov kan remittera dig vidare till röntgenundersökning, eller andra specialistundersökningar.
Vi ger inte upp upp bara för att andra gjort det. Något av det värsta man kan göra mot en människa är att tala om att man får lära sig leva med problemen utan att först ha vänt på varenda sten.

Naturligtvis tar vi även hand om dig med akuta besvär och dig som vill förebygga besvär oavsett om du är nyfödd eller över 100 år