Utbildning

För att bli legitimerad som kiropraktor i Sverige efter utbildning i utlandet kräver Socialstyrelsen förutom godkänd femårig akademisk utbildning vid ett godkänt universitet även ett års assistenttjänstgöring under handledning inom den offentliga vården (vanligtvis på ortopedmottagning) samt på kiropraktormottagning. Vidare krävs avklarad kurs i författningskunskap och socialmedicin. Läs mer på ECCE – Europeiska Rådet för Kiropraktorutbildningar.

Kiropraktorerna på Kiropraktorkliniken som är av Socialstyrelsen legitimerade Kiropraktorer har således en femårig universitetsutbildning som kiropraktor. Detta betyder att grundutbildningen motsvarar den en svensk läkare har. Som kiropraktorer är vi därefter specialistutbildade i ledernas, och då speciellt i ryggradens, problematik och sjukdomar. Det betyder att vi har såväl teoretisk som praktisk utbildning för att på ett kvalificerat sätt undersöka och behandla besvär från ryggraden och kroppens övriga leder.

Kiropraktorkliniken deltar i ett omfattande kvalitetssäkringsprogram så att du som patient skall kunna känna en fullständig trygghet med den undersökning och behandling du får här.

Kiropraktorerna på Kiropraktorkliniken är medlemmar i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR), anslutna till SACO (SRAT) och innehar patient- och ansvarsförsäkring.