Skatteregler för besök hos kiropraktor och massör

Här är skattereglerna som gäller besök hos kiropraktor.

Fri förebyggande behandling och rehabilitering

Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skatte-och avgiftsfri. All arbetslivsinriktad rehabilitering som du som arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skatte- och avgiftsfri.

Arbetsgivaransvaret tar vid efter det att den medicinska behandlingen avslutats. Detta kan omfatta stöd och åtgärder som den anställde behöver för att återfå eller behålla sin arbetsförmåga.

Dessutom kan du som arbetsgivare få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om du kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte, men du ska göra en individuell bedömning av den anställde och visa behovet och syftet med behandlingen.

Det kan till exempel röra sig om anställda med en förhöjd sjukdomsrisk, som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan. Några exempel är behandling hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. Det kan också röra sig om förebyggande åtgärder i form av föreläsningar och rådgivning. Ett annat led i behandlingen kan vara tekniska åtgärder och inköp av särskilda arbetsredskap för att ändra den fysiska miljön.

Numera anses så kallad kontorsmassage och liknande behandlingar av enklare slag som skattefri friskvård om behandlingen erbjuds hela personalen

 Se vidare Skatteverkets hemsida

 

Här är reglerna som gäller massage

För besök hos massör gäller också två olika regler.
1. Friskvård

Massage i syfte att lindra spänningen i muskulaturen är alltid är avdragsgill som friskvård.

2. Sjukvård

Massage är endast avdragsgill som privat sjukvård om den ges i direkt anslutning och som som en del av kiropraktorbehandlingen.

Kiropraktorkliniken tar emot Friskvårdschecken AktiWay för friskvård hos massör och kiropraktor.
Vi på Kiropraktorkliniken ser också ett ökande antal företag som använder sig av våra tjänster både inom sjuk- och hälsovård. Be din personalchef kontakta oss så att vi kan hjälpa er på bästa sätt.