Receptionisterna

Linda Klintmalm
Susanna Andersson
Maria Hellmark

 Som patient kommer Du först i kontakt med våra receptionister; Linda, Susanna, Anna, Maria och Maxine. Alla har stor erfarenhet i att ta väl hand om både kliniken och att se till att Du som patient får all den hjälp Du behöver i frågor som rör Din hälsa.

Anna Stridsberg
Maxine Snygg