Vad är massage?

Varför massage, – och varför är det så bra att kombinera massage och kiropraktisk behandling?

Massage innebär att en massör behandlar muskler, senor, ledband och bindväv med händerna. Behandlingen leder till att spända och ömmande muskler slappnar av eller stimuleras. När musklerna mjukas upp får man bättre rörlighet. Man mår bra av massage bland annat om man har muskelspänningar och muskelvärk.

Alla åldrar, från spädbarn till äldre, kan få massage.


Det finns flera olika former för massage allt från avslappning till behandlande massage vid specifika besvär. Hos oss på Kiropraktorkliniken koncentrerar vi oss på förebyggande och behandlande massage.

Till oss kommer du för att bli eller vara så frisk som du kan bli. Vi är övertygade om att välfungerande muskler hjälper dig och hela din kropp att kännas bättre. Kombinationen av massage och kiropraktisk behandling gör dessutom att muskler och leder fungerar i harmoni med varandra vilket leder till betydligt bättre hälsa.

Vi på Kiropraktorkliniken är en av de få i Helsingborg som även tar emot gravida för massage, något som både mor och barnet mår bra av.

Vårt unika koncept har gjort att vi under de senaste åren vuxit till att bli Helsingborgs största klinik för förebyggande och behandlande massage. Det är vi stolta över för det betyder att vi bidragit till att många fått ett betydligt härligare och bättre liv.