Vad är kiropraktik?

Kiropraktik omfattar diagnostik, behandling och förebyggande av funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelseorganen. Den kiropraktiska behandlingen sker med särskilda handgrepp som vid behov kompletteras med annan fysikalisk behandling.

Detta innebär att kiropraktik är en metod som utgår från att samspelet mellan nervsystemet och ryggradens leder är av avgörande betydelse för människans hälsa. 

Grundtanken bakom sjukdomsbehandlingen är ganska enkel och kan uppställas på följande sätt.

Bilden visar hur en funktionsstörning och förslitning i ryggen kan påverka nervsystemet. De nervimpulser som kommer från hjärnan via ryggmärgen minskar påtagligt vid det skadade segmentet. Kiropraktisk behandling kan förbättra funktionen betydligt, även där förslitningsskador finns.

Orsak Nedsatt funktion Sjukdom

Orsaken till ryggproblem kan t ex vara dålig arbetsställning, statisk belastning, tunga lyft, upprepade lätta lyft, fall, slag, stötar, för lite motion, dåliga kostvanor och stress. Ryggen belastas enormt varje dag i våra liv.

Nedsatt funktion. Om en belastning varar länge nog nedsätts rörligheten gradvis i vissa av ryggens leder. En led högre upp eller längre ner kompenserar för detta genom att utveckla ökad rörlighet.

Sjukdom. I de överrörliga och överbelastade lederna, degenererar (förslits) diskar, ledband och ledkapslar. Nerverna i området antingen kläms eller irriteras och sedan börjar ryggen att värka. Smärtan är som regel den sista delen i en process där ryggens eller ledernas normala funktion har slutat att fungera.
Som det framgår av uppställningen måste orsaken till besvären undanröjas om vi på ett framgångsrikt sätt skall kunna behandla en sjukdom. Det räcker inte bara med att täcka över smärtan för då fortsätter kroppen att långsamt brytas ner. Först måste olämpliga påverkningar som t ex dålig arbetsställning förändras. Sedan måste rörligheten i lederna återskapas. Funktionen kommer då att förbättras och det finns en större möjlighet att sjukdomen läker. Om besvären helt försvinner beror dels på om alla orsakerna har kunnat korrigeras och hur länge besvären funnits eller om obotliga skador har hunnit uppstå.

Eftersom det i vårt samhälle är i stort sett omöjligt att ta bort alla orsaker till ryggbesvär gäller det att trots detta upprätthålla en så god funktion i ryggen som möjligt. En kiropraktor kan inte förebygga orsakerna men genom att behandla de funktionsstörningar som finns har kiropraktorn sin största arbetsuppgift i att förebygga att sjukdom uppstår på grund av felaktig funktion i ryggen.