Hur fungerar det hos oss?

Kiropraktorkliniken är unik i det att du hos oss hittar kiropraktorer och massörer i samarbete samtidigt som vi utnyttjar den absolut senaste tekniken inom diagnos och undersökning. Så här går det till när du kommer till oss.

Det första Du gör är att skriva ner lite information om dig själv och varför du söker oss. Här kan du redan nu fylla i alla uppgifter och maila till oss om du vill slippa göra det på kliniken.

Vid Ditt första besök hos oss börjar vi med att skriva en journal. Vi lyssnar på Dig så att Du får berätta hur besvären har uppstått och utvecklat sig. Vi går också igenom andra eventuella besvär som Du har eller har haft. Det totala hälsotillståndet diskuteras och utvärderas också, allt för att kunna få en helhetsbild och kunna göra en noggrann utvärdering av Ditt hälsotillstånd i stort så att vi kan hjälpa dig uppnå dina hälsomål.


Efter konsultationen görs en noggrann undersökning. Där ingår såväl de vanliga ortopediska och neurologiska testerna men framförallt en grundlig analys av ryggraden. Anledningen till detta är att ryggen är det enda området där man kan komma åt och förbättra nervsystemets funktion så att kroppen kan läkas optimalt.

Här på Kiropraktorkliniken utför vi även som en av de få privatmottagningarna i landet,termografi och EMG.

Beroende på konsultationen och undersökningen kan det föreligga skäl att göra vidare utredning. Det kan vara röntgenundersökning eller blodprov. Kiropraktorerna kan i så fall remittera dig till dessa undersökningar.

Först efter att vi tagit del av och analyserat all information görs en bedömning om Dina besvär är behandlingsbara hos oss. Skulle så inte vara fallet kommer du naturligtvis att remitteras vidare till en annan lämplig specialist. På Kiropraktorkliniken använder vi inga mediciner eller utför kirurgiska ingrepp men vi har ett väl fungerande samarbete med sjukvården i övrigt. Vi tar endast emot de patienter som vi tror att vi kan hjälpa.