Frågor & svar

Hur kan jag veta att kiropraktik fungerar?
Kiropraktiken bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning. Dagens kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap, som ingår i Världshälsoorganisationens WHO organ för medicinsk vetenskap, CIOMS. För att få detta erkännande krävs det att behandlingsmetoden uppvisar hög säkerhet och att dess behandlingseffekt är vetenskapligt dokumenterad.


Vad säger forskningen om kiropraktisk behandling?

Här kan du läsa mer om kiropraktisk forskning.

Hur viktigt är det att kiropraktorn har en internationellt godkänd utbildning?
För att kunna ge kiropraktisk behandling på ett effektivt och säkert sätt, krävs det förutom djupgående teoretiska kunskaper goda tekniska färdigheter. Att utveckla detta kräver mycket träning, något som de internationellt godkända utbildningarna tillhandahåller. Att kiropraktorn har en solid teoretisk och praktisk utbildning är en förutsättning för säker behandling, precis som inom den övriga sjukvården.


Är kiropraktik en säker behandlingsmetod?
Ja, kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod när den utförs av en kvalificerad kiropraktor. Studier har entydigt visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktorbehandling är sällsynta, betydligt mer sällsynta än vid traditionell medicinsk behandling. Men som vid all annan verksam behandling kan patienten få reaktioner på den kiropraktiska behandlingen. Vanligast är lokal ömhet kring behandlingsstället. Undersökningar visar dock att de flesta reaktioner uppstår kort tid efter behandling och beskrivs som lätta till måttliga och av kort varaktighet.
Hur vet jag att kiropraktorn är kompetent nog att behandla mig?
En legitimerad kiropraktor med utländsk utbildning är specialist på problem i muskler, skelett och nervsystem. Han eller hon har fem års universitetsstudier och ett års praktik inom svensk hälso- och sjukvård bakom sig. En kiropraktor med denna bakgrund är grundligt utbildad i differential diagnostik. Detta är mycket viktigt eftersom vissa invärtes sjukdomar kan ge symptom som ryggsmärtor, nacksmärtor, huvudvärk etc. I Sverige organiseras de akademiskt utbildade kiropraktorerna Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) som samordnar legitimerade kiropraktorer med utländsk utbildning och ser till att standarden hålls internationellt hög.


När skall man uppsöka en kiropraktor?
Ryggbesvär är mycket vanliga och den enskilt största orsaken till sjukskrivningar och förtidspensionering. De flesta uppsöker kiropraktor när besvären är så stora att det påverkar vardagen eller livssituationen. Som vi visat under rubriken "Vad är kiropraktik?" har besvären som regel uppstått långt innan smärtan har givit sig till känna. Smärtan är sista delen i en process där ryggens eller ledernas normala funktion har slutat fungera. Har man ont i ryggen eller i andra leder bör man snarast söka en kiropraktor. Då har man större möjligheter att hindra de skadliga, nedbrytande processerna av ryggen från att komma så långt att kronisk smärta kan uppstå. Det bästa är naturligtvis att göra en funktionskontroll av ryggen innan symptom och sjukdomar uppstår. Det är samma princip som att kontrollera tänderna hos tandläkaren. Den som en gång haft ryggbesvär bör naturligtvis regelbundet kontrollera sig så att inte nya besvär uppstår.


Hur många behandlingar måste jag få för att bli bra?
Antalet behandlingar som krävs för att du ska bli bra beror på vilka besvär du har och hur allvarliga de är. Generellt kan man säga att ju längre tid du går med besvär från ryggen eller nacken, desto längre tid tar läkningsprocessen. Ju snabbare störningen åtgärdas, desto mindre risk är det också att du får bestående besvär av den.

Har du andra frågor om kiropraktik eller hälsa så skriv gärna till oss. Genom många frågor får vi möjligheten att förbättra vår hemsida.

info@kiropraktorkliniken.nu