Forskning

De medicinska forskarna är i dag överens om att kiropraktisk behandling är en mycket effektiv behandling vid ryggbesvär.

År  2000 kom den svenska Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU) kiropraktisk behandling (manipulation) var en signifikant effektiv behandlingsmetod. Om den statliga rapporten kommer att medföra ändringar i landstingen prioriteringar återstår att se. 

1999 kom den danska statens rapport om ryggbesvär ut och likaledes konstaterade att kiropraktisk behandling var överlägsen all annan behandling vid ryggbesvär. Detta har resulterat i kiropraktisk behandling har prioriterats av amterna (landstingen).

Under 1995-2004 har en rad statliga utredningar i Europa och Amerika kommit fram till att kiropraktisk behandling är en för ryggpatienter mycket effektiv och kostnadseffektiv behandlingsmetod.

2010 publicerades en artikel i den medicinska tidskriften Spine Journal där man konstaterade att kiropraktisk behandling hade betydligt bättre effekt på ryggrelaterad smärta än medicinsk och att den medicinska behandlingen inte hade någon effekt alls avseende funktion.

2014 kom boken "The reality Check" av forskaren inom neurofysiologi, Heidi Haavik där samtliga medicinska referenser finns upptagna.