Atlaskotan - varför är den så viktig?

Många frågar oss om atlaskotan och om vi behandlar den. Här försöker vi reda ut begreppen.

Atlaskotan är nästan som vilken kota som helst (varken leden ovanför eller under har någon disk) men området omkring spelar en betydande roll i hur vår kropp fungerar och hur vi själva uppfattar vår kropp. Videon här till höger som har gjorts av den framstående hjärnforskaren, Heidi Haavik visar på detta förhållande.

Kan man ändra läget på atlaskotan?

Man kan inte ändra läget på varken atlaskotan eller någon annan kota oavsett vad vissa behandlare påstår. Det en kiropraktor gör är att öka funktionen på en led och på så sätt öka nervsystemets funktion. Kontaktpunkten man tar är ofta kotan (men kan också vara mjukdelarna) vilket fått många att tro att det är kotorna man ändrar.

Kan en eller två behandlingar hålla resten av livet.

Nej tyvärr. Lika lite som att alla människor skulle ha problem i detta område, lika lite finns det någon quick-fix som ordnar allt. Vi människor hoppas ofta allt det finns lätta lösningar på våra problem men sanningen visar sig ofta vara annorlunda. Det vi gör är att hitta lösningar som håller dig så bra, så länge som möjligt väl medvetna om vi inte alla lever ett liv så optimalt som möjligt.

Vad gör vi på Kiropraktorkliniken som är annorlunda?

Vi gör en noggrann undersökning och som regel även ett EMG innan vi beslutar oss för att behandlar en patient. Vi är också noggranna med att förklara hur lång tid det kan förväntas ta att bli bra och hur du ska kunna hålla dig bra även i framtiden.