Skatteregler för besök hos kiropraktor och massör

Här är skattereglerna som gäller besök hos kiropraktor.

För besök hos kiropraktor gäller två olika regler.
1. Sjukvård.

Från inkomståret 2015 har arbetsgivaren rätt att göra avdrag för privat vård om den inte är offentligt finansierad. Häri ingår kiropraktorerna på Kiropraktorkliniken.
Skatteverkets information om vissa förmåner för beskattningsåret 2015 (SKV M 2014:23) § 3.9.1 (på sid 22).
http://www4.skatteverket.se/download/18.23a7d9f315064c2d0291e/1444804135305/SKV+M+2014_23.pdf

Se vidare reglerna för fri förebyggande behandling och rehabilitering.
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/halsosjukvard/forebyggandebehandling.4.7459477810df5bccdd4800014763.html

2. Friskvård

Friskvård hos kiropraktor är endast avdragsgill om den avser ledmassage. Prata alltid med din kiropraktor om vilken vård du ska få hos oss så att du i förväg vet om detta täcks under friskvård. Generellt kan sägas att du som kommer till oss utan att ha akuta besvär täcks under nuvarande regler för friskvård.
Länk till regler som gäller friskvård se under kiropraktor. http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/formaner/personalvardsformanmotionochfriskvard/ejskattefriaformaner.106.15532c7b1442f256baeecf9.html?q=naprapati

Här är reglerna som gäller massage

För besök hos massör gäller också två olika regler.
1. Sjukvård

Massage är endast avdragsgill som privat sjukvård om den ges i direkt anslutning och som som en del av kiropraktorbehandlingen.

2. Friskvård

Massage är alltid är avdragsgill som friskvård.

Vi på Kiropraktorkliniken tar emot Friskvårdschecken AktiWay för friskvård hos massör och kiropraktor.
Vi på Kiropraktorkliniken ser också ett ökande antal företag som använder sig av våra tjänster både inom sjuk- och hälsovård. Be din personalchef kontakta oss så att vi kan hjälpa er på bästa sätt.