Sekretess

Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på Kiropraktorkliniken att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi lämnar aldrig ut några uppgifter om dig utan att du först gett oss tillstånd.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men i vårt fall naturligtvis även din sjukdomshistoria och dina behandlingar här.

Uppgifterna om dig skyddas av två förordningar, EU’s nya dataskyddsförordning GDPR samt den svenska Patientdatalagen (PDL). PDL:s regler är dock strängare varför GDPR får mindre genomslag inom vården än inom samhället generellt. På många, men inte samtliga, punkter resulterar GDPR alltså i att skyddsnivån för övriga samhället höjs till något som motsvarar PDL.

För oss på Kiropraktorkliniken är det grundläggande att du som patient ska kunna känna dig trygg och då ingår naturligtvis kunskapen om vilka rutiner vi har för att hantera dina handlingar.

När du kommer till oss fösta gången upprättar vi en datajournal enligt de riktlinjer som Socialstyrelsen och PDL förskriver. All patientdata lagras med backup i våra lokaler och således ej genom en molntjänst. Utifrån är i normalfallet ingen data åtkomlig. Vi skickar enbart vidare information på din begäran. Det gäller exempelvis journaler till försäkringsbolag eller andra instanser inom vården.

Vi tar med hänsyn till din dataintegritet inte emot bokningar eller avbokningar via e-post eller sociala medier.

Kiropraktorklinikens personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

Önskar du att din journal hos oss ska raderas måste detta ske genom ansökan hos Socialstyrelsen. I övrigt raderas dina journaler om du inte kontaktat oss inom tio år.