Receptionisterna


Linda Klintmalm


Susanna Andersson Stokman

 Som patient kommer Du först i kontakt med våra sekreterare; Katinka, Susanna, Marie, Linda och Anna. Alla har stor erfarenhet i att ta väl hand om både kliniken och att se till att Du som patient får all den hjälp Du behöver i frågor som rör Din hälsa.


Marie Stroh

Ansvar för klinikens kvalitetssäkringsprogram SOSFS 2005:12
Anna Jonsson