Kurs i klinikhantering. Del 2 Affärsverksamheten. För första gången i Sverige en kurs för kiropraktorer, klinikens anställda - och deras respektive.

Förbättra din plats i vårdkön. 

Det här är kursen för dig som vill vara den vårdgivare som både patienter och läkare talar med respekt om. Det är också kursen för dig som vill driva en hållbar klinik utan att behöva tänka på politikers ibland nyckfulla beslut.

Kurs i Patienthantering och Klinikhantering
- helt oberoende av vilken teknik ni använder.
Del 2 av 2
Hotel Marina Plaza, Helsingborg

den 2-3 mars 2019
2 mars kl 09.00-17.00, 3 mars kl 09.00-13.00
endast lördagen för receptionister och övrig klinikpersonal
  Del 2 av denna kurs handlar om hur man driver en effektiv klinik, processer i verksamheten, annonsering, anställning av personal, och ekonomiska överväganden. Där del 1 handlade om att ta hand om människor handlar denna del till största delen om att ta hand om verksamheten.
Kursen är öppen för kiropraktorer samt all övrig personal - och deras respektive
Att bygga och driva en framgångsrik klinik kräver lite mer av kunskap, seriositet och arbete som våra respektive ofta involveras i men har liten kunskap om. Därför är den här kursen öppen för alla. 

På lördagskvällen är en av Helsingborgs bästa restauranger bokade så att vi tillsammans kan äta och mingla.

  Har du ytterligare frågor så mejla gärna.
 
  Kursavgift del 2 inkl lunch:
Kiropraktorer samt klinikledare:
före 18/1 2019 kr 3700.-  Efter 18/1 kr 4200.- (2960.- resp 3360.- ex moms)
Övriga anställda på kliniken:
före 18/1 2019 kr 2200.-  Efter 18/1 kr 2700.- (1760.- resp 2160.- ex moms)
Alla respektive som inte arbetar på kliniken följer med kostnadsfritt.
 
Anmälan till: hemma@halsopartner.se

Inbetalning på bg 5835-2998
(kom ihåg att skriva Ditt namn på inbetalningen)
 
I denna kurs går vi igenom hur man ta hand om en patient från det att de kommer fösta gången tills dess att ni beslutar att avsluta relationen, allt med tanke på att patienten skall få så bra vård som möjligt, att vid behov återkomma till just Dig och dessutom ta med sig sin familj och sina vänner. Kiropraktikens roll i friskvården upptar också en stor del.
Vi går också igenom hur man mest ekonomiskt hanterar en klinik, olika marknadsföringsstrategier och personalfrågor.
Vi täcker också alla aspekter av receptionisternas arbete och hur dessa skall kunna förmedla kiropraktiken grundtanke.
En happening för både klinikanställa och våra anhöriga
OBS Det är inget krav att du varit med på del 1

I del 2 går vi framförallt igenom hur man tar hanterar en växande klinik. Det blir en kort repetition av den grundläggande patienthanteringen och sedan går vi igenom steg för steg vilken marknadsföring man kan använda sig av i de olika processerna. Vi går också igenom vilka olika externa marknadsföringskanalen som finns just nu. Marknadsföring involverar naturligtvis alla på kliniken.

Vi kommer också att gå igenom hur man sätter mål privat och för sin klinik. Hur och varför kliniken bör ha en vision, en mission och väl definierade värderingar och mål.

Slutligen en massa motivation och hur man tar in den senaste forskningen i klinikens arbete.

Ta med din käresta - utan kostnad.

Varför även kiropraktorernas respektive? De flesta som vill driva en större klinik får hjälp av sina anhöriga med att planera lokal, måla om och köpa inredning. Detta samtidigt som inte alla vet vad en kiropraktor ska göra med lokalerna.

Söndagen är endast öppen för kiropraktorer och klinikledare.

Då går vi igenom anställningsfrågor och hur man sätter upp en processbeskrivning för olika processer i verksamheten samt olika i olika anställningsfunktioner. Vidare klinikpolicy för anställda, klinikmöten  samt avvikelseshantering.
Här kommer vi också att avsätta gott om tid för frågor. Några av er som var med på del 1 hade massor av frågor efteråt på hur man rent praktiskt går till väga med just era problem. Problem som ofta delas av många andra kliniker.

På söndagen räknar vi med att vara på Kiropraktorkliniken. Kliniken kommer också att vara öppen på fredag eftermiddag för den som önskar komma då.

Den här är en kurs som inte konkurrerar med någon annan kurs i förbundens regi. Det här är den enda tillgängliga kursen på svenska där man lär sig hur man tar hand om en patient för att denne framgent ska se din klinik som ett förstaalternativ. Det är också den enda kursen på svenska om företagandet dvs som specifikt riktar sig till hur man på bästa sätt driver en klinik i Sverige med de särskilda regler som gäller här. Målet med kursen är helt enkelt att förbättra kvalitén på omhändertagandet och samtidigt göra kliniken lönsam.

En kiropraktor eller hela kliniken har tre huvudsakliga arbetsuppgifter, att lokalisera problemet, att behandla det och att informera patienten om vad felet är och hur man ska kunna minimera besvär i framtiden. Det är dock sällan så våra patienter ser oss trots de fina orden på många av våra hemsidor. För många patienter är vi en grupp man söker som sista utväg och som gör en summarisk undersökning, en våldsam behandling och så är det klart. Blir patienten bättre rekommenderar de oss om någon frågar men annars inte. Många patienter flyttar runt mellan olika behandlare. Om du vill flytta fram din position i denna vårdkö så att patienterna ser dig som ett förstaalternativ eller om du vill ligga kvar på en hög nivå är detta kursen du ska vara med på.

Målet med varje patient som kommer in till Kiropraktorkliniken i Helsingborg är att de ska rekommendera 1,3 andra och att det vara en hållbar utveckling över tid. Det är inte svårt att under ett eller några år ta emot mycket patienter men att göra det år efter år kräver att de flesta patienter är så nöjda med vad de får att de rekommenderar andra att komma. Även samarbetet med andra vårdgivare måste då prioriteras. På kursen kommer även etik och moralfrågor att tas upp.

Sverige är ett land där allt färre ser en kontinuitet i sin vård vilket också gör att hållbara kliniker har sett 2018 som sitt absolut bästa år någonsin.          

Michael Stroh tog examen från Palmer College 1983. Han har drivit en klinik i Helsingborg sedan 1984 som de senaste 12 åren tagit emot mer än 20000 patientbesök årligen och under 2017 mer än 26000. Han har studerat på läkarlinjerna i både Lund och Köpenhamn och har dessutom masterexamen i biokemi. Som kiropraktor var han en av två som förhandlade fram kiropraktorernas legitimation.