Coronavirus

Informationen om Coronaviruset. är ofta dubbeltydig och svår att ta till sig. Många av våra patienter oroar sig och vi får många frågor. Här reder vi ut begeppen och uppdaterar så snart det kommer ny information.
Om viruset

Coronaviruset, covid 19, sprider sig ganska fort och många människor, framförallt i Kina, har insjuknat och det har även bland ärldre och svårt sjuka orsakat dödsfall. Risken för att smittan ska spridas i Sverige är låg, men med tanke på att vi reser mycket i världen kan det även spridas till Sverige. I samband med att smittan spridit sig till Italien där många svenskar är på skidsemester ökar dock risken.

Hur smittar coronavirus?

Du behöver absolut inte vara rädd för att få smittan via paket från Kina. Smittan sprids som andra virus – via luften och vid direktkontakt. Noggrann hygien är det bästa sättet att skydda sig – tvätta händerna ofta och undvik att röra vid ansiktet och ögonen. Undvik även nära kontakt med sjuka människor oavsett vilken influensa man har. Ansiktsskydd hjälper inte alls för att förhindra att man blir smittad.

Hur farligt är coronaviruset jämfört med vanlig säsongsinfluensa?

Det är svårt att jämföra en helt ny sjukdom, exempelvis covid-19, med säsongsinfluensa. Sammanfattningsvis kan man säga utifrån vad vi vet idag, att de liknar varandra i att båda hos en andel av de sjuka kan ge en mycket allvarlig sjukdom.
Däremot kommer covid-19 drabba betydligt fler i en befolkning där den sprider sig, som i Kina idag. Den snabba och breda smittspridningen beror på att ingen i befolkningen har hunnit utveckla immunitet mot denna nya virusvariant. Där kommer man alltså se fler sjuka och fler som behöver sjukhusvård.
Säsongsinfluensa som återkommer varje år, har däremot cirkulerat i samhället under en lång tid. Därför har skyddet mot olika varianter influensavirus kunnat byggas upp i befolkningen.

Hur stor är risken att smittan sprids till Sverige?

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken som mycket låg för att smittan ska spridas i Sverige. I samband med importfall kan enstaka fall förekomma innan smittan stoppas.

Varför räknas Coronaviruset som samhällsfarlig?
På individnivå är denna influensa inte farligare än den vanliga säsongsinfluensan men den är mer smittsam. Det betyder att om många skulle insjukna samtidigt så slutar nödvändiga samhällsfuktioner att fungera. Om det inte finns personal på sjukhusen skulle inte ens en vanlig blidtarmsoperation kunna utföras. 
Smittar viruset under inkubationstiden?

Det finns inget vetnskapligt stöd för att viruset smittar under inkubationstiden som är 2-14 dagar.

Kan man vaccinera sig mot coronaviruset?

Nej. det finns i nuläget inget vaccin mot cornaviruset och det tar något eller flera år att få fram. Man vill lyckligtvis inte göra samma misstag som med vaccinet mot svininfluensan som inte testades ordentligt först och sedan visade sig vara ytterst farligt för barn och unga. Flera hundra drabbades av livslång narkolepsi mot vilket inget bot finns.

Hjälper vitlök ?

Nej, det finns inget som tyder på att vitlök skulle förhindra att du blir smittad.För mer och utförlig information, se folkhälsomyndighetens hemsida.
Maila oss gärna om du har egna frågor.

Uppdaterad 200225